Hever risikonivået fra 2 til 3

Kommuneoverlegen vurderer risikonivået i Nordre Follo kommune til å være på nivå 3. Det er to hovedårsaker til at nivået blir hevet: En større andel av mutert virus påvises også i vår kommune og Ahus er satt i gult beredskapsnivå blant annet på grunn av belastning av intensivkapasiteten.

Folkehelseinstituttet melder at den muterte engelske varianten av koronaviruset dominerer i Viken fylkeskommune. Alle prøver fra Nordre Follo blir for tiden sekvensert, og vi ser at svært mange av de som er smittet de siste ukene får påvist engelsk variant. Det betyr at vi nå forventer at nye smittetilfeller skyldes den muterte varianten, og vi smittesporer rundt hvert tilfelle som om det er påvist engelsk variant.

Les hele rapporten her. 

Nordre Follo kommune følger til enhver tid gjeldende råd og anbefalinger fra nasjonale helsemyndigheter og regjeringen. Dette er vedtatt av kommunestyret og kommuneoverlegen legger til grunn at disse blir fulgt av alle innbyggere og virksomheter i Nordre Follo kommune.

Kommunen har forsterket befaring, rådgivning og tilsyn med virksomheter og vil håndheve smittevernreglene strengt.

Kommuneoverlegen vurderer at de gjeldende tiltakene er tilstrekkelig for smittenivået, men understreker viktigheten av at alle følger regler og råd.

Ved å ha en strategi med utvidet testing, isolering, smittesporing og karantene, samt større grad av tilsyn og håndheving, ønsker man å unngå inngripende generelle smitteverntiltak som rammer innbyggerne, lag, foreninger, virksomheter og næringer bredt.

Med en slik strategi håper kommuneoverlegen at man bedre vil kunne spisse tiltakene mot der smitterisikoen i vår kommune er størst.

Kommuneoverlegen understreker viktigheten av nasjonale råd som å begrense sosial kontakt, ha hjemmekontor, ikke ha innendørs trening for voksne, unngå bruk av kollektivtransport, bruke munnbind på kollektivtransport og taxi og hvis det er trengsel eller man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand.

Skoler og barnehager driftes på gult nivå inntil videre.

Les hele rapporten her. 

Sist endret: 11.03.2021