Forsterket koronatilsyn hos virksomheter

Kommunen er godt i gang med tilsyn hos virksomheter i Nordre Follo. Vi besøker blant annet treningssentre, byggeplasser, butikker og serveringssteder for å sjekke at de følger smittevernreglene.
Detaljbilde av en arbeidsmann med Ipad

Kommunen gir også råd og veiledning om reglene.

Vi ønsker å holde samfunnet så åpent som mulig. For å unngå å stenge mer ned, er det derfor svært viktig at alle følger reglene.

Lav terskel for å stenge virksomheter

Folkehelseinstituttet melder at den muterte varianten av viruset dominerer Nordre Follo kommune og i hele Viken fylkeskommune. Derfor er det ekstra viktig å reagere raskt hvis det er noen som bryter smittevernreglene.

Hvis tilsynet avdekker grove avvik, kan kommunen hastestenge virksomheten. Hvis det er mindre alvorlige anmerkninger, får de en muntlig advarsel og muligheten til å rette opp slik at de kan holde åpent.

Kommunen besøker virksomhetene flere ganger for å sjekke at alt er i orden.

Hva skal til for at virksomheten kan åpne igjen?

Kommunen kan for eksempel be om at virksomheten legger frem en skriftlig smittevernplan, renholdsrutiner, gjør nødvendige fysiske endringer i lokalet eller skaffer mer personell til å sørge for avstand blant publikum som søker til virksomheten.

Alle virksomheter skal legge til rette for at det enkelt skal kunne holde 1 meters avstand mellom folk.

Kommunen samarbeider også med Trygg 24, Mattilsynet og Arbeidstilsynet om tilsyn.

Sist endret: 11.03.2021