Ferietilskudd til funksjonshemmede med behov for ledsager

Nordre Follo kommune har i år satt av 300 000 kroner til å dekke ledsagerutgifter i forbindelse med feriereiser for personer med funksjonshemming. Søknadsfristen er 24. mars 2021.

Hvem kan søke?

Ferietilskuddet gis til personer som på grunn av sin funksjonshemming har behov for ledsager(e) i forbindelse med ferie/helgeturer, og er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å klare dagliglivets gjøremål. Tilskuddet skal dekke ledsager(e)s reise, kost og losji. Eventuell lønn til ledsager dekkes ikke av ferietilskuddet.

Mer informasjon?  

Se Tjenester for personer med funksjonsnedsettelser - Ferietilskudd. 
Her finner du kriterier og søknadsskjema.

Du kan også kontakte oss på telefon 98 29 87 44, eller sende e-post til Habilitering@nordrefollo.kommune.no  

Sist endret: 11.03.2021