Faktura for kommunale avgifter – stipulert vannforbruk

Kommunen har fått henvendelser fra noen innbyggere fordi de mener beløpet på fakturaen er for høyt. I de fleste tilfellene dreier det seg om at det beregnede forbruket for 2020 var for lavt.

Feil telefonnummer på fakturaen

Det er dessverre oppgitt feil telefonnummer på fakturaen for kommunale avgifter. Det riktige telefonnummeret er: 64 87 85 94 (hverdager kl. 09.00-15.00).

Seniortelefon fra 12. mars

De som ikke har tilgang til nett/eller trenger å bli veiledet på telefon kan ringe 90 59 07 76. Her får du hjelp av en medarbeider i kommunen.  

Kommunen sender faktura for kommunale tjenester fire ganger i året. For at betalingene skal bli så jevne og forutsigbare som mulige, prøver vi å beregne forbruket. I den første terminen hvert år, avregner vi fjorårets innbetalinger og krever inn det som ikke er betalt, eller tilbakebetaler det som er betalt for mye.

Forbruket for 2019 ble stipulert av de tidligere kommunene Oppegård og Ski

På fakturaen som kom nå (1. termin 2021) er det utført en avregning mellom målt vannforbruk og innbetalt forskudd for kalenderåret 2020. De som har betalt for mye, får penger tilbake. De som har betalt for lite, må betale differansen.

Før kommunesammenslåingen ble det besluttet at vi skulle stipulere vannforbruk. Alle abonnenter fikk brev med informasjon om dette høsten 2019, med beskjed om å følge ekstra nøye med på forbruket for å sikre at de ikke betalte for lite. Det er abonnentens eget ansvar å gi beskjed til kommunen hvis stipulert forbruk er for lavt eller for høyt

Sjekk gebyrgrunnlaget for din eiendom

Du kan sjekke gebyrgrunnlaget selv ved å logge inn på nettportalen Min eiendom. Der kan du også sende direkte meldinger hvis du har spørsmål.

Hvis du ser at forbruket var veldig høyt, kan det være at forskuddstrekket var for lavt.

Kommunen kan ikke ettergi krav

Gebyret er for vann du selv har brukt. Forbruksgebyret er en variabel del av gebyret som er avhengig av forbruket. Forbruket beregnes med vannmåler.

Etter vann- og avløpsanleggsloven paragraf 3 er det krav om at man betaler for det vannet man bruker. Loven sier også at det er kommunen som fastsetter gebyret.

Vil du dele opp regningen?

Vi ser at det kan det være en utfordring for noen abonnenter som har fått høye gebyrer å få betalt hele beløpet innen betalingsfristen 20. mars.

Hvis du har behov for å dele opp fakturaen, må du ta kontakt på e-post før 20. mars: innfordring@nordrefollo.kommune.no

Vi prøver først å sende ut fakturaen digitalt

Hvis du ikke er til stede i de digitale kanalene, blir fakturaen sendt ut som papirfaktura i postkassen.

Les mer om fakturaer fra kommunen

Hvis du har spørsmål om fakturering, kan du sende en e-post til: utfakturering@nordrefollo.kommune.no

Har du spørsmål?

Lurer du på noe om fakturaen eller gebyrgrunnlaget som du ikke finner svar på her på nettsidene våre eller i nettportalen Min eiendom?

Kontakt oss via meldingsfeltet i Min eiendom, eller send oss en e-post på: gebyrer.va@nordrefollo.kommune.no.

Sist endret: 07.06.2021