Brudd på vannledning

Brudd på hovedvannledningen gir varierende trykk i Ski øst.

Når vi har avsluttet arbeidet med å reparere skaden, kan vannet være misfarget. Vi anbefaler derfor å tappe kaldt vann så nær inntaket som mulig til vannet blir rent. Tapp opp forbruksvann hvis nødvending.

Alle berørte er informert via SMS. 

Sørg for at du får varsel på SMS

Kommunen benytter telefonvarsling til innbyggerne når vi ønsker å nå ut med informasjon raskt. 

Du kan selv oppdatere kontaktdata i løsningen vi benytter, så sjekk at du står oppført med riktige opplysninger: servicevarsling.no.

Sist endret: 17.03.2021