Sterke anbefalinger fra kommuneoverlegen - gjelder til og med 5. april

Smitten blant barn og unge øker og kommuneoverlegen kom derfor i kveld med sterke råd og anbefalinger til skoler og fritidsaktiviteter for å hindre nedstenging.

- Det muterte viruset dominerer i vår region. Dette er mer smittsomt og fører til at flere i en gruppe blir smittet. I smittesporingen ser vi derfor nå at gruppestørrelsen i flere sammenhenger er for store. Dette fører til at veldig mange personer blir berørt og satt i karantene og ventekarantene. Vi ser et klart behov for å redusere størrelsen på grupper blant barn og unge, sier kommuneoverlege Kerstin Johnsen Myhrvold. 

Hun kommer derfor med følgende sterke råd og anbefalinger til og med mandag 5. april:   

Skole og undervisning

  • Rødt nivå på videregående skole og voksenopplæring.
  • Stramt gult nivå på barne- og ungdomsskolene.
  • En klasse er en kohort
  • Smittvernrutiner for ansatte skjerpes.
  • Digitale møter og hjemmekontor der det er mulig.

Idrett, kultur og fritid

Følgende råd og anbefalinger gjelder for barn og unge under 20 år:

  • Kamper, cuper, korpsseminarer og lignende utsettes til etter påske.
  • Gruppestørrelser på maks ti personer både inne og ute.
  • Gruppene holdes helt adskilt.

Sist endret: 13.03.2021