Viderefører tiltaksnivå 5b til og med 21. mai

I ettermiddag kom regjeringen med endringer i regionale tiltak i Viken og besluttet å videreføre regionalt tiltaksnivå B i ni Viken-kommuner, der i blant Nordre Follo kommune.

Fra Regjeringens pressemelding:

I Viken fylke er smittenivået fremdeles høyt i enkelte kommuner og det er stor variasjon i smittetrykket fra kommune til kommune. Etter anbefaling fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og statsforvalter har regjeringen besluttet å videreføre regionalt tiltaksnivå B i ni Viken-kommuner, der i blant Nordre Follo kommune.

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Statsforvalteren i Oslo og Viken og de berørte kommunene har hatt tett dialog om saken.  

–Det er svært varierende smittetrykk i Viken, og det er fremdeles er høyt smittenivå i flere av kommunene. Fra mandag av blir de regionale tiltakene avsluttet i ti kommuner, mens ni andre må fortsette med strengere tiltak et par uker til, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Lenke til regjeringens pressesak 

Sist endret: 07.05.2021