Tiltaksnivå 5 C til og med 25. mai

Formannskapet i Nordre Follo vedtok ikke strengere lokale regler og vi er nå på tiltaksnivå 5 C, med tilhørende regler og anbefalinger, til og med 25. mai.

Den største forandringen mellom tiltaksnivå 5 B og 5 C, som vi nå er på, er at det kan gjennomføres arrangementer, men med strenge smitteverntiltak regulert i Covid-19 forskriften.

Det kan for eksempel nå holdes samling etter bisettelser/begravelser og bryllupsfester etter seremoni. Det kan også holdes barnebursdag med barn fra samme kohort i barnehage og barneskole. Det åpnes også for svømming og treningssenter for innbyggere i Nordre Follo kommune.

Barn i samme skole og barnehagekohort

Anbefalinger i hjemmet er fortsatt 5 gjester pluss beskyttede personer (vaksinert med første dose for mellom tre til 15 uker siden, fullvaksinerte, og de som har hatt Covid-19 siste 6 måneder.) Unntaket er barneskolekohort og barnehagekohort selv om de er flere.

For arrangement i privat regi er det tillatt med 10 personer innendørs eller 20 personer utendørs på offentlig sted. Unntaket er barneskolekohort og barnehagekort som kan være sammen selv om de er flere, pluss nødvendige voksenpersoner.


Se beskrivelse av 5 C på Helsedirektoratets nettsider: Tiltaksnivå C, ganske høyt nivå
Merk at det ikke er nevnt arrangement i 5 C. For arrangementer gjelder nasjonal Covid-19 forskrift.


Nasjonal gjenåpning trinn to fra 27. mai

Regjeringen varslet dag at de fra og med 27. mai vil gå til trinn to av gjenåpningsplanen for Norge. Samtidig understreket Regjeringen viktigheten av at kommunen selv innfører strengere lokale tiltak der smittetrykket er høyt. Smittetrykket i Nordre Follo kommune er vurdert som høyt. Det er også en av årsakene til at vi har fått tildelt flere vaksinedoser i geografisk skjevfordeling.


Formannskapet i Nordre Follo kommune vil avholde møte tirsdag 25. mai klokken 16.00 for å behandle tiltaksnivå i kommunen fra og med 26. mai 2021.Sist endret: 21.05.2021