Skoler og barnehager på gult nivå, voksenopplæring og introduksjonsprogram på rødt

Kommunestyret vedtok i dag at kommunens barne- og ungdomsskoler følger nasjonalt tiltaksnivå, dvs. gult nivå fra og med 10. mai og ut skoleåret.

Gult tiltaksnivå videreføres i kommunens barnehager i perioden 10. mai - 18. juni, mens voksenopplæring og introduksjonsprogram for flyktninger følger tiltaksnivået på nærmeste videregående skole.

Stabil smittesituasjon

Smittesituasjonen i kommunen er stabil og til en viss grad under kontroll. Risikonivået er fortsatt på 4, men synker gradvis. Kommunestyret vedtok derfor ytterligere lettelser for barn og unge. 

Skoler 

Grunnskolen i Nordre Follo har hatt rødt tiltaksnivå siden 15. mars, noe som har gitt god effekt på smittesituasjonen. Det er derfor mulig å gå over til gult tiltaksnivå. 

Ved gult nivå vil skolene gjennomføre leirskoler som planlagt.

Barnehager

Smittesituasjonen i barnehagene er relativt stabil. Det er enkeltstående smittetilfeller og/eller korte smittekjeder inn mot barnehager, men situasjonen håndteres godt på gult tiltaksnivå.

Voksenopplæring og introduksjonsprogram

Regjeringen har bestemt at Voksenopplæring, inkludert opplæring etter introduksjonsloven og integreringsloven ikke lenger skal reguleres i tiltaksnivåene. Kommunen skal derfor  bestemme tiltaksnivået. 

Voksne i arbeidsfør alder utgjør den største andelen smittede i Nordre Follo kommune. I følge Veileder om Smittevern for Videregående skole (Udir og FHI) skal voksenopplæringen i hovedsak følge samme tiltaksnivå som nærmeste videregående skole.

De tre videregående skolene i Nordre Follo kommune er på rødt tiltaksnivå, foreløpig til og med 21. mai. Kommunestyret vedtok at dette også skal gjelde for voksenopplæringen og introduksjonsprogram for flyktninger.

Se saksdokumenter til kommunestyret - sak 77/21

 

Sist endret: 05.05.2021