Ordførerne diskuterte hva kommunen kan gjøre for LHBT+

I anledning Pride som markeres denne uken, stilte ordførerne i Follo-kommunene opp til debatt. Her ble de utfordret på hvordan de jobber med inkludering i sin kommune og hva som er planene deres for de neste årene.
ordførere i debatt

Tom Anders Ludvigsen fra Vestby, Ola Nordal fra Ås, Tonje Olsen (varaordfører) fra Enebakk, Eivind Hoff-Elimari fra Nesodden, Hans Kristian Ranaas fra Frogn og Hanne Opdan fra Nordre Follo møttes til debatt i Rådhusteateret i Ski, uten tilskuere i salen, men med direkte overføring på nett.

Se debatten i opptak

Ordførerne fortalte om hvordan de jobber med at alle innbyggere skal føle seg trygge og inkludert i lokalsamfunnet. De var enige om at kommunen har ansvar for at alle innbyggere skal ha et godt liv, uansett bakgrunn, legning eller religion.

Både unge og eldre

Holdningsskapende arbeid er det de jobber mest med i kommunene gjennom ulike virksomheter som barnehage og skole. Alle kommunene jobber med seksualitet og mangfold i opplæringen i både barnehage og skole og er opptatt av å bevisstgjøre barn og unge på at mennesker er ulike og at alle er like mye verdt. De legger vekt på at alle skal ha en god oppvekst og føle seg trygge og inkludert.

Temaet eldre lesbiske og homofile ble også brakt opp. Det er flere eldre mennesker som har holdt legningen sin skjult gjennom livet og som enten har flyttet inn eller skal flytte inn på institusjon i kommunene. De er det viktig å være oppmerksomme på og ta godt vare på.

Kommunene ble utfordret på hvilke tiltak de kan gjøre det kommende året. Flere innser at de kan gjøre mer for å hjelpe barn og unge som ikke er trygge på å stå fram med sin seksuelle legning.

Ønsker innspill fra innbyggerne

Flere var åpne for å tilby kompetanseheving til ansatte som er i kontakt med innbyggerne, som helsepersonell, barnehageansatte, lærere og andre. De trakk også fram hvor viktig det er å være bevisst på mangfold i bilder og tekst på nettsiden, i brosjyrer og i annen kommunikasjon fra kommunen.

Folkevalgte ønsker også mer innspill og ideer fra innbyggerne. Hva savner dere i lokalmiljøet, hva kan vi legge til rette for i kommunen, hva synes dere fungerer?

Kunnskap gjennom ny forskning

Jon Martin Larsen fra Høyskolen Kristiania innledet med å fortelle om sitt doktorgradsarbeid om LHBT+ i Follo-kommunene. Mange av ordførerne ser fram til å få lest hans doktorgradsavhandling som vil gi kunnskap og fakta om situasjonen i Follo-kommunene. Flere sier de vil lage handlingsplaner basert på blant annet den kunnskapen hans avhandling vil gi.

Ordførerne ble spurt om målene de har for de kommende årene og ga flere svar:

  • Skeive skal ikke ha dårligere levekår enn resten av befolkningen.
  • Vi snakker ikke om hvordan vi skal inkludere alle i samfunnet, vi skal ha gjort det.
  • Alle skal føle seg trygge og inkludert.
  • Alle skal kunne leve et godt og trygt liv i sitt lokalsamfunn.

På slutten av debatten ble det avgjort at det er Vestby kommune som skal arrangere Follo Pride i 2022.

Se debatten i opptak

Sist endret: 01.06.2021