Ny kompensasjonsordning til lokalt næringsliv

Nordre Follo har fått et nytt tilskudd fra regjeringen for å avhjelpe lokalt næringsliv rammet av korona-tiltak. Nå skal 2,8 millioner kroner deles ut til nye søkere. Søknadsfristen er 25. mai.

Målet med tilskuddet er å hjelpe virksomheter i Nordre Follo kommune som har vært særlig berørt av lokale og nasjonale smitteverntiltak i 2020 og 2021, og spesielt bedrifter som har falt helt eller delvis utenfor generelle kompensasjonsordninger.  

Vilkår for å søke

Tilskuddet skal fordeles til kvalifiserte søkere som ikke tidligere i år har søkt om støtte gjennom den kommunale kompensasjonsordningen. Foretakene må ha operativ virksomhet i kommunen. Bedriften må ha ansatte (gjelder ikke enkeltpersonforetak). Enkeltpersonforetak kan søke om støtte.  

Søk om tilskudd innen 25. mai

Bedrifter som oppfyller vilkårene for å søke om tilskudd, må søke via portalen nedenfor. Viktig: Les informasjonsteksten nøye før du begynner på søknaden. Her spesifiseres det hvilken dokumentasjon du må legge ved og hva som legges til grunn i vurderingen. Søker må opplyse om eventuelt andre tilskudd som er mottatt de siste tre årene. Trenger du hjelp, kan du kontakte Innbyggertorget på telefon 02178, eller kontaktperson oppført i informasjonsteksten. Søknadsfristen er 25. mai 2021.

Søkeportal


Vurdering og tilskudd

Søknadene behandles etter søknadsfristen. Virksomheter som ikke kvalifiserer til å benytte de statlige kompensasjonsordningene vil bli prioritert. Maksimalt tilskudd som gis er 200 000 kroner, og minste utbetaling er 20 000 kroner. Tildelingene gjøres i tråd med føringer som Kommunal- og moderniseringsdepartementet og kommunen har fastsatt. Tilskuddene utbetales i juni.   

Viktig om kompensasjonsordningen

Den kommunale kompensasjonsordningen er ikke å regne som en generell ordning for å dekke tap og kostnader på grunn av nedstenging og smitteverntiltak. Kommunen anbefaler lokale næringsdrivende om å søke gjennom den statlige kompensasjonsordningen for næringslivet 

Mer informasjon

Saksdokumenter fra møte i formannskapet
29. april 2021  

Sist endret: 07.05.2021