Nordre Follo flyttes til tiltaksnivå 5C

Endringen fra regjeringen trer i kraft fra midnatt, natt til lørdag 22. mai og gjelder til og med 25. mai. Formannskapet i Nordre Follo kan vedta strengere regler i lokal forskrift, dersom de mener det er nødvendig.

Det vil holdes ekstraordinært formannskapsmøte i Nordre Follo kommune fredag 21. mai klokken 15.00. Du kan følge møtet direkte på vår nettside. 

Les pressemeldingen fra regjeringen.  

Det er mye likt i de to nivåene, de viktigste forskjellene er at:  

  • Treningssentre kan holde åpent for innbyggere i kommunen. 
  • Svømmehaller kan holde åpent for innbyggere i kommunen. 
  • Det er tillatt med arrangementer etter nasjonale regler.  

- Smitteutviklingen er positiv i de Viken-kommunene som er omfattet av de regionale tiltakene. I enkelte kommuner er imidlertid smittenivået fortsatt så høyt at de fortsetter på tiltaksnivå B, mens fire kommuner kan gå ned til nivå C. De tre kommunene som går ut av ordningen er allerede i gang med å koordinere lokale tiltak som vil tilsvare tiltaksnivå C, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i pressemeldingen.