Møte i kommunestyret onsdag 5. mai

Behovsanalyse og befolkningsutvikling 2022-2042, temaplan for psykisk helse og rus og del to av konseptvalgutredning for ny Sofiemyr skole er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

Møtet begynner klokken 15.00 og blir arrangert som fjernmøte.

Komplett saksliste og sakspapirer finner du i politisk møtekalender.

Du kan følge møtet hjemmefra via kommune-tv her på kommunens nettside.

Sist endret: 03.05.2021