Lær musikk, kunst og dans i Nordre Follo kulturskole

Kulturskolen er kommunens tilbud til barn, ungdom og voksne som ønsker å uttrykke seg gjennom musikk, dans, teater og visuell kunst. Søknadsfristen er 1. juni.

På bildet: Selma Edwards Granly. Fotograf: Odd Inge Rand

Å være elev ved kulturskolen gir læring for livet. Men minst like viktig er vennskap, følelsen av mestring og personlig utvikling. Pandemien har vist at kulturskolen er en svært viktig møteplass for barn og unge.

Vil du ha en plass, så er søknadsfristen 1. juni.

Hva kan du lære?

Kulturskolen har tilbud innen en rekke kunstfag. Her kan du lære å spille de fleste instrumenter – både klassiske og bandinstrumenter. Vi har også barnekor på de fleste skolene i SFO-tiden.

Dans har en stor avdeling i kulturskolen. I gågata i Ski sentrum er det fire gode dansesaler. Du kan lære alt fra klassisk ballett, stepp, hip hop og break til samtidsdans og musikal.
Liker du bedre å uttrykke deg med stemme, mimikk og kroppsspråk, så er drama et godt valg. Kulturskolen har flere dramagrupper tilpasset de ulike aldersgruppene.

En moderne kulturskole skal gi plass til mange uttrykk. Vi har derfor også klasser innen animasjon og visuelle kunstfag. Her kan elevene utfolde seg ved å lage film, eller jobbe med gips, leire, tegning og maling.

Nye tilbud

Dans har en rekke nye tilbud til sine elever. Kreativ barnedans er et tilbud for barn fra seks år. Fokus er dans og bevegelse gjennom improvisasjon, lek og fantasi. Ønsker du å danse og synge på en scene, så er kanskje det nye musikal-tilbudet en mulighet. Barn fra åtte år får lære om dans, koreografi og ensemblesang. De eldst elevene får også individuell sangopplæring.
Musikkteknologi – Ableton live er et nytt tilbud til ungdomsskoleelever som vil lære produsere musikk. Alt fra beats til opptak av egne instrumenter. Programvaren Ableton Live brukes av de største artistene rundt om i verden.

Pandemi

Mange fritidstilbud har vært stengt ned det siste året. Men slik har det ikke vært i kulturskolen. Det meste av vår undervisning har vært åpen for elevene gjennom pandemien. Lærerne har tatt imot elevene med antibac og god avstand. Gruppeundervisning og samspill har vært vanskelig å gjennomføre, men ved å redusere gruppestørrelsene har mange fag likevel blitt gjennomført. En del av undervisningen har også blitt gjort digitalt når hele kommunen har vært stengt ned.

Proffe lærere

Kulturskolens lærere har spesialutdannelse på høyt nivå i sitt kunstfag, og er kvalifiserte pedagoger som kan tilby god undervisning til alle barn og unge som ønsker å lære og utvikle seg innen musikk og andre kunstfag. De yngste barna kan starte når de er ett år gamle.

Slik søker du

Dersom det er ledige elevplasser, kan også voksne få undervisning i kulturskolen.

Du må sende en søknad til Nordre Follo kulturskole innen 1. juni. Du får svar i slutten av juni, eventuelt fortløpende etter hovedopptak.

Send søknad

Hovedregelen er at elevene som får plass er bundet for et skoleår. Eleven har fast plass helt til vi mottar skriftlig utmelding. Unntak fra dette er årskurs og kortere kurs.

Her finner du mer om kulturskolen

Sist endret: 21.05.2021