Kommunen tar vannprøver på badeplassene fra uke 21

Resultatene finner du her på kommunens nettside gjennom sommeren.

Visste du at kommunen har lagt til rette for at du kan bade utendørs flere steder i Nordre Follo? 

Her kan du lese mer om de offentlige badeplassene i Nordre Follo.

Sjekker vannkvaliteten

I uke 21 begynner vi å ta prøver av vannet på badeplassene vi drifter for å sjekke vannkvaliteten. Resultatene av disse vannprøvene vil bli publisert på vår nettside om badeplassene så fort de er klare. Resultatene vil være klare cirka en uke etter prøvetakingen.

Vi vil ta jevnlige vannprøver gjennom sommersesongen. Vi klipper også gress, tømmer søppelbøtter og vasker toalettene der det er slike.

Dette gjelder ferskvanns-badeplassene Bråtetjern, Gjersenga, Midsjøvann, Tussetjern, Vientjern og Kloppa.

Det er ikke mulig å gi noen absolutte garantier på badevannets kvalitet til enhver tid. Det er viktig å være klar over at prøveresultatene viser et øyeblikksbilde av vannet på tidspunktet prøvene ble tatt. Vi gjør også oppmerksom på at hvis det regner mye vil det øke tilrenningen til badevannet, noe som kan gjøre det mer grumsete og mindre tiltalende.

Vi ber deg som vil bade om at du selv vurderer tilstanden på badevannet utfra helhetsinntrykket.

Følger opp fjorårets oljeutslipp i Tussetjern

Når det gjelder Tussetjern har vi ekstra fokus på eventuelle oljeforbindelser etter fjorårets oljeutslipp der. Vannet ble friskmeldt 8. september i fjor, og frarådingen om å bade i Tussetjern ble da opphevet. Vi vil i forbindelse med prøvetakingen i uke 21 sjekke status for eventuelle oljeforbindelser i vannet for å sikre at vannkvaliteten fortsatt er god.

Saltvannsstrender

Foretrekker du å bade i saltvann? Badeplassene Bekkensten, Ingierstrand og Bestemorsstranda administreres av Oslo kommune, og prøveresultater derfra blir publisert på Oslo kommunes hjemmeside. Oslo kommune begynner å ta prøver av vannet på badeplassene i uke 21.

 

Sist endret: 21.05.2021