Varslingsprøve

Onsdag 9. juni klokken 12.00 skal Sivilforsvaret teste befolkningsvarslingen. Signalet som sendes ut betyr "Viktig melding – søk informasjon".

Sivilforsvaret tester sireneanlegg (tyfoner) for varsling av befolkningen ved uønskede hendelser to ganger i året. Vanligvis andre onsdag i månedene januar og juni.

Viktig melding - søk informasjon

Signalet som sendes ut betyr "Viktig melding – søk informasjon". Tyfonene tuter da i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene.

Signalet betyr at du skal søke informasjon om hva som skjer og hvordan du skal forholde deg blir gitt gjennom ulike medier, for eksempel radio, tv, aviser, myndighetenes nettsider og sosiale medier. Dette signalet kan brukes både i fred og krig.

Tyfoner over hele landet

Rundt om i landet er det plassert cirka 1 250 tyfoner som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Anleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder, langs vei og jernbanelinjer hvor det fraktes farlig gods, og ved virksomheter som kan slippe ut giftige/farlige kjemiske stoffer. Signalene kan høres av over halvparten av befolkningen  

Se mer informasjon på nettsiden til  Sivilforsvaret.

Sist endret: 09.06.2021