Trefelling langs Theodor Hansens vei - Veslebukta

Det har i forbindelse med opparbeidelse av Theodor Hansen vei forbi Veslebukta vært gjennomført en befaring med kommunen og utbygger til stede.

For å kunne etablere Theodor Hansens vei i sin helhet og med de bredder som er nødvendig for å kunne drifte og vedlikeholde den kommunale veien i fremtiden, er det totalt tre trær som kommer i direkte konflikt med den regulerte veien. Trærne står på grunn som er regulert til annet vegformål.

Kommunen har derfor godkjent felling av tre trær langs Theodor Hansens vei markert med rød pil.

Sist endret: 30.06.2021