Senker risikonivået i Nordre Follo til nivå 2

Kommunelegen vurderer nivået til å være 2 - kontroll med klynger. Les den nyeste risikorapporten.

Kommuneoverlegen har publisert ny risikorapport for Nordre Follo kommune i dag.

Risikonivået senkes fra nivå 3 til 2 - kontroll med klynger.  

Kommuneoverlegen skriver at vi har en veldig fin smitteutvikling i kommunen. Dette oppfattes som en konsekvens av 10 uker med meget strenge smitteverntiltak satt inn av regjeringen, men det er også rimelig å anta at økende vaksinasjonsdekning i befolkningen har betydning for mindre smittespredning.

Nordre Follo kommune har ingen pågående smitteutbrudd med Covid-19.

Les hele risikorapporten

Sist endret: 03.06.2021