Rolig smittesituasjon og fortsatt risikonivå 2

Kommuneoverlegen anbefaler at vi kun følger nasjonale smittevernregler fra og med 11. juni. Det er formannskapet som bestemmer om vi skal ha lokale regler eller følge de nasjonale, i sitt møte 10. juni.

Kommuneoverlegen har publisert sin siste risikorapport og vurderer risikonivået i Nordre Follo til fortsatt å være på «nivå 2 – kontroll med klynger». Vi har den siste tiden hatt en rolig smittesituasjon i kommunen og har ingen pågående utbrudd med Covid-19.

Kommuneoverlegen skriver at det likevel er usikkerhetsmomenter og at de blant annet følger ekstra med på en smittesituasjon blant russen i Lørenskog som kan ha forgreninger til russen i Nordre Follo.

Les hele rapporten.

Anbefaler nasjonal forskrift

Nordre Follo har hatt en lokal forskrift med noe strengere regler enn de nasjonale. Denne forskriften går ut på fredag. Med dagens smittesituasjon vurderer kommuneoverlegen at det ikke er grunnlag for å ha en egen lokal forskrift i kommunen. Hun anbefaler derfor at kommunen kun følger de nasjonale smittevernreglene fra og med 11. juni. Dette skal behandles av formannskapet i deres møte 10. juni.

Les om nasjonale regler på helsenorge.no. 

Kommuneoverlegen anbefaler å beholde gult nivå i barnehagene og skolene den siste uken fram til sommerferien. Dette skyldes blant annet at hverken barn eller ansatte er vaksinert. Med stadig nye og mer smittsomme mutanter, med delta-varianten som den foreløpig siste i rekken, vil smitten fremdeles kunne spre seg raskt, også blant barn. Siste skoledag er 18. juni.

Sist endret: 09.06.2021