Nytt portforbud for tamfugl i Follo og omegn

Det er påvist fugleinfluensa hos grågjess i Son som ble funnet i juni. Mattilsynet gjeninnfører derfor portforbudet for fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap for å hindre smitte fra villfugl.

Les mer på Mattilsynets nettsider.

Portforbudet gjelder for alle Follokommunene, med flere.

Portforbud betyr at dyrene skal holdes innendørs eller inngjerdet og under tak ute for å forhindre at de blir smittet av ville fugler.

Fugleinfluensa er en alvorlig og svært smittsom sykdom. Flere ville fugler i området har vist tegn på sykdommen. Tiltak for å hindre smitte fra ville fugler til fjørfehold, hobbyhøns og tamme fugler er derfor viktig.

Unngå mating av villfugl

Mating fører til at fugler samles på små området og lettere sprer smitte seg imellom, det bør derfor unngås mating av villfugl i parker, innsjøer og langs fjorden.

Mattilsynet oppfordrer folk som ferdes langs sjø og vann og våtmarksområder om å informere Mattilsynet ved funn av syke eller døde fugler av disse artene:

Meld fra til mattilsynet om døde fugler

  • andefugler (ender, gjess og svaner)
  • måkefugler
  • vadere
  • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
  • åtseletere (kråkefugler)

Kontaktinfo Mattilsynet – hverdager mellom 08.00-15.00 på tlf. 22 40 00 00
Utenom dette send en epost med info til postmottak@mattilsynet.no

Det er viktig at du kan oppgi nøyaktig hvor fuglen er funnet og hvor den kan hentes når du melder ifra til Mattilsynet. Oppgi adresse, og helst også kartreferanse, som du kan finne i kartfunksjonen på mobiltelefonen.

Sist endret: 07.07.2021