Nå er det mulig å leie elektrisk sparkesykkel i Ski

Ruter tester for tiden en ny parkeringsmodell for elektriske sparkesykler i Ski. Egne oppmerkede parkeringsplasser er ett viktig grep.

Ruter og Tier tester for tiden en ny parkeringsmodell for elektriske sparkesykler i Ski tettsted. Målet er å lære hvordan el-sparkesykler kan bli et godt og fleksibelt transporttilbud, samtidig som trafikksikkerhet og et ryddig bybilde sikres.

Tilbudet er en del av mobilitetspunktet på Ski stasjon, der Ruter, Bane Nor og Entur tester ut nye mobilitetsløsninger.

Ordfører Hanne Opdan er glad for at Ski er valgt ut som prøveby.

- Nordre Follo skal være en foregangskommune på vei mot lavutslippssamfunnet. Vi skal utvikle attraktive og bærekraftige byer og tettsteder. Transport og trafikk er en sentral del av bymiljøet og det å endre reisevaner er et viktig grep for å skape mer bærekraftige byer og tettsteder.
Derfor er vi Nordre Follo kommune veldig glade for at Ski er valgt ut som sted til å teste ut nye reisemåter, sier Opdan.

Ordføreren sier lett tilgjengelig og miljøvennlige kjøretøy, kombinert med kollektivtrafikk, er et viktig grep for å få flere til å reise miljøvennlig og bidra til å redusere utslippene.

Les mer om prosjektet på Ruters nettside

Les mer på kommunens nettside.  

Sist endret: 29.06.2021