Møte i kommunestyret onsdag 16. juni

Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan, prioritering av utbyggingsområder og vedtekter for kommunale barnehager er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

Møtet blir arrangert som fjernmøte og begynner kl. 09.00.

Se komplett saksliste og sakspapirer i politisk møtekalender.
Du kan følge møtet hjemmefra via Kommune-TV. 

Sist endret: 14.06.2021