Heldagsmøte i formannskapet torsdag 10. juni

Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan, prioritering av utbyggingsområder og vedtekter for kommunale barnehager er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

Smitteverntiltak i kommunen vil også være tema i møtet.

Møtet blir arrangert som fjernmøte og begynner kl. 10.00.

Se komplett saksliste og sakspapirer i politisk møtekalender.

Du kan følge møtet hjemmefra via kommunens nettside.

Sist endret: 08.06.2021