Lysløypeprosjektet fortsetter

Vi ønsker at innbyggerne kommer seg ut i naturen, både sommer og vinter, og snart kan du ferdes på nye opplyste turveier i nærområdene nord i kommunen.

På turveien fra Grønlimyrene til Oslo kommunegrense (TS2) og fra Ødegården langs Kongeveien til Gimle (TS1) jobber vi nå med å fullføre allerede påbegynte traseer. Området vil derfor være preget av anleggsarbeider i tiden framover. Vi oppfordrer turgåere og syklister til å benytte andre veier i denne perioden. 

Se kart over området 

Gjennomgående turveier og lysløyper

Arbeidet har sammenheng med lysløypesatsingen i tidligere Oppegård nord. Målet er blant annet å gjøre ferdig påbegynte arbeider, så turgåere ikke behøver å oppleve uferdige traseer når de ferdes i marka.

Ta kontakt hvis du har spørsmål

Har du spørsmål, ønsker vi at du kontakter oss. Vi vil også gjerne ha innspill og tilbakemeldinger om forhold som kan ha betydning for arbeidet, eller spesielle hensyn vi må ta i anleggsperioden.  

Kontaktperson

Thale Hov, telefon 41 23 03 50 

Sist endret: 21.06.2021