Inspiserer høyspentledninger

Som en del av lovpålagt inspeksjon av høyspenningsnettet flyr Eliva over Nordre Follo kommune i uke 22 - 30.

Se oppdatert tidsplan.  

Målet med inspeksjonen er å avdekke begynnende feil i nettet og andre avvik. Les mer på Elvia nettside.

Sist endret: 07.06.2021