Hva er viktig for deg som bruker av kommunens helse- og omsorgstjenester?

I Nordre Follo kommune skal vi legge til rette for at innbyggerne føler trygghet og mestring og kan være aktive hele livet, uansett funksjonsnivå.

Vi skal nå lage en temaplan for helse og omsorg, som skal komme med konkrete forslag til hvordan vi skal utvikle tjenestene innenfor helse og omsorg i årene som kommer.

Vi ønsker å legge til rette for at innbyggere blir hørt. I fjor var vi ute og hentet innspill fra alle innbyggerne våre til dette arbeidet.

Nå vil vi vite hva brukerne mener

Hva er viktig for deg? Hva skal til for at du skal kunne mestre eget liv, og leve et så selvstendig liv som mulig? Og hvordan ønsker du selv å bidra for å få til dette?

I disse dager distribuerer vi derfor spørreskjemaer til en del brukere og pårørende som mottar helse- og omsorgstjenester i Nordre Follo. Noen brukere vil også å bli kontaktet for samtale eller intervju.

Det er selvfølgelig frivillig å delta, men dine innspill og erfaringer er viktige for oss når vi nå skal planlegge for fremtidens helse- og omsorgstjenester.

Svar på spørreundersøkelsen – brukere

Spørreundersøkelse for pårørende med store omsorgsoppgaver

Omsorg og hjelp som ytes av pårørende – både venner og familie – omtales ofte som den uformelle omsorgen. Denne innsatsen står sterkt og estimeres til å være på størrelse med den profesjonelle omsorgen i de kommunale omsorgstjenestene i Norge.

Det er viktig at kommunen finner gode måter å samarbeide med pårørende på. Da må vi også vite hva som er viktig for dem. Vi har laget en enkel spørreundersøkelse som vi håper du vil ta deg tid til å svare på. Dine innspill og erfaringer som pårørende er viktige for oss når vi nå skal planlegge for fremtidens helse- og omsorgstjenester.

Svar på spørreundersøkelsen – pårørende

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du lurer på.

Lene Johanne Jahren, fagsjef
Lene Johanne Jahren

Siri Fjeld, spesialrådgiver samhandling og utvikling
Siri Fjeld

 

Sist endret: 09.06.2021