Har du en god idé?

Barn og unge som har en god idé, kan nå søke om tilskuddet «Prøv selv» til å planlegge og gjennomføre ideen!
Ung jente som maler

Eksempler på en god idé kan være å lage en avis, sette opp et teaterstykke, lage en liten film/video, bygge hytte, lage «mekke-verksted», hobby-verksted osv.

Hvem kan søke?

Barn og unge som søker om tilskuddet «Prøv selv» må være i alderen 10–20 år og være bosatt i Nordre Follo kommune. Både enkeltpersoner og ulike grupperinger kan søke.

Les mer om kommunens tilskuddsordninger og søk om tilskudd.

Sist endret: 08.06.2021