Grønt tiltaksnivå i barnehager og skoler

Kommunens barnehager og skoler følger grønt tiltaksnivå etter trafikklysmodellen fra 26. juni og til og med 27. august 2021.

Det går fra gult til grønt nivå blant annet på bakgrunn av smittesituasjonen og testkapasiteten i kommunen. På grunn av vaksinedekningen i kommunen forventes det ikke utbrudd i løpet av sommeren 2021 som vil medføre behov for å sette gult tiltaksnivå generelt i kommunen.

Med hjemmel i smittevernloven §4-1, samt myndighet delegert til ordfører fra kommunestyret i vedtak av 16. juni 2021, sak 78/21, traff ordfører slikt vedtak.

Husk smitteverntiltakene!

De grunnleggende smitteverntilttakene gjelder også på grønt nivå. Ingen syke skal møte i barnehagen eller på skolefritidsordning, og god hånd- og hostehygiene og renhold skal utøves. 

Grønt nivå vil nå i praksis gjelde barnehager, skolefritidsordning og Sommerskolen.

For utfyllende informasjon om risikonivået i kommunen, vaksinasjonsdekning samt aldersfordeling blant smittede vises det til kommuneoverlegens risikorapport.

Sist endret: 26.06.2021