Folkevalgte har stilt spørsmål om tertialrapport og mål- og rammesak

1. tertialrapport 2021 og mål- og rammesak for 2022 skal til politisk behandling i juni. Folkevalgte har sendt inn spørsmål til administrasjonen, som publiseres med svar.

I juni skal formannskapet og kommunestyret behandle 1. tertialrapport 2021 og mål- og rammesak for 2022. 

Se sakspapirene her. 

Folkevalgte har sendt inn spørsmål om dette til administrasjonen.

Spørsmål og svar publiseres fortløpende på nett. 

Sist endret: 08.06.2021