Fikk svar fra ordføreren og fordelte penger

Denne uken hadde Nordre Follos barn og unges kommunestyre sitt siste møte før sommeren. 19 skoler deltok med en eller to representanter i møtet som ble ledet av ordfører Hanne Opdan.

Det var imponerende å se hvor engasjerte, dedikerte og tålmodige elevrådsrepresentantene var. Ti skoler stilte gode spørsmål under «Ordførerens spørretime», de fikk gi innspill til både handlingsplan for demokratimeldingen og samskapingsprosjektet «trygg oppvekst».

Se alle spørsmål og svar her. 

De fikk også høre om den nye tilskuddsordningen for barn og unge «prøv selv».

Kommunestyret har bevilget 250.000 kroner til BUK, som BUK-representantene selv bestemmer hvordan skal fordeles. Elevene valgte å fordele det jevnt, slik at skoler og frititdsklubber og fritidssentre nå får tildelt 8333 kroner hver. Disse pengene skal brukes til tiltak som bidrar til trivsel, inkludering og/eller fysisk aktivitet.

Målet med barn og unges kommunestyre er å gi elevene opplæring i demokrati og medvirkning og gi dem mulighet til å påvirke saker som gjelder barn og unge.

Vi gratulerer alle med godt gjennomført møte og takker for innsatsen!

Sist endret: 18.06.2021