Ekstraordinært møte i kommunestyret 7. juli

Saken som skal behandles er søknad om dispensasjon fra reguleringsplan,  lege- og tannlegekontor Kolbotn torg

Saken ble behandlet i formannskapet 30. juni. Her ble den mindretallsanket til kommunestyret.

Møtet starter kl. 18.00 og du kan følge det på Kommune-TV.

Se sakspapirene

Sist endret: 05.07.2021