Viderefører smitteverntiltak med noen lettelser

Lørdag 30. januar klokken 10.00 ble det lagt frem endringer i nasjonale smitteverntiltak for kommunene på Østlandet av regjeringen, de såkalte ring 1- og ring 2-kommunene.

Nye råd og regler fra 25. september

Norge går over til "En normal hverdag med økt beredskap" fra lørdag 25.09, kl. 16.00.

Regjeringens oversikt over nye råd og regler 
Koronavirus (FHI)

Følgende tiltak vil gjelde for ring 1-kommunene Oslo, Nordre Follo og Ås fra 3. til og med 10. februar: Nasjonale smitteverntiltak for ring 1-kommuner.

Alle kommuner kan innføre strengere råd og regler basert på lokale smittesituasjoner.

Kommuneoverlegens vurdering er at de nye nasjonale forskriftene for tiltak for ring 1-kommunene fra 3. til og med 10. februar er tilstrekkelige for Nordre Follo kommune. Unntaket er at skoler og barnehager i Nordre Follo kommune skal ha rødt nivå.

Spesiell smittesituasjon ved skoler og barnehager

- Vi har en pågående smittesituasjon ved flere av våre barnehager og skoler, så rødt nivå ut kommende uke vil være det smittevernforsvarlig riktige for våre barne- og ungdomsskoler og barnehager. 

Alle skolene har hatt digital undervisning selv om skolene har vært fysisk stengt uke 4.

Vi håper å åpne på gult nivå mandag 8. februar, hvis smittesituasjonen tilsier det, sier kommuneoverlegen Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

Rødt nivå fra og med mandag 1. februar

Alle barne- og ungdomsskoler starter på rødt nivå fra og med mandag 1. februar, men det kan være ulikt fra skole til skole om når de åpner for fysisk undervisning. Dette kommuniseres fra den enkelte skole.

For videregående skoler er det allerede besluttet at skolene fortsetter på rødt nivå ut uke 5.

Barnehagene starter også på rødt nivå fra og med mandag 1. februar. 

Formannskapet møtes lørdag kveld

Formannskapet i Nordre Follo har møte klokken 18.00 lørdag 30. januar. Du kan følge møtet direkte på kommunens nettside: Formannskapsmøte 30. januar.

Hvilke tiltak gjelder?

Nordre Follo kommune har til og med 31. januar strengere forskrift og anbefalinger enn de øvrige kommunene i ring 1-kommunene. Den lokale forskriften i Nordre Follo kommune varer til og med søndag 31. januar 2021.

Dette gjelder i Nordre Follo ut 31. januar: Råd og regler i Nordre Follo kommune.

Dette gjelder for Nordre Follo 1. og 2. februar, altså før de nye nasjonale tiltakene trer i kraft: Forsterkede smitteverntiltak for enkelte kommuner med smitterisikonivå 5.

Dette gjelder fra og med 3. februar, med unntak av rødt nivå på skoler og barnehager: Nasjonale retningslinjer for ring 1-kommuner fra 3. til og med 10. februar 2021.

 

Kontaktpersoner:

Pressevakt Silje Stavik (10-16), tel: 924 29 813
Pressevakt Gro Strømsheim (16-21), tel: 920 29 453
E-post: presse@nordrefollo.kommune.no

Sist endret: 31.01.2021