Varsel fra Bane NOR om beredskapsøvelse i Ski sentrum

Torsdag 21. januar skal Bane NOR gjennomføre en beredskapsøvelse med entreprenøren OHL og nødetatene i nærheten av Nordbyveien bro.

Øvelsen begynner kl. 09.00 og vil vare i omtrent to timer.

Øvelsen er en del av Follobaneprosjektets rutinemessige beredskapsaktiviteter med nødetatene. Den vil ikke påvirke togtrafikken.

Les mer på Bane NORs nettsider.

Sist endret: 19.01.2021