Vannlekkasje på Kolbotn

Utbygger av Kantorbekken terrasse meldte 21. januar til kommunen at de har hatt en vannlekkasje på et vannrør i forbindelse med sprengningsarbeider. Vannlekkasjen er stoppet.

Det er foreløpig ingen tegn på at det er forurensning, men vi jobber nå for å sjekke dette og eventuelt bestille vannprøver av vannet. Nå er det i tillegg regn, så kan det være raskere avrenning til Kantorbekken.

SMS-varsling er sendt ut

Det er sendt ut SMS-varsling til innbyggere i det aktuelle området som berøres av vannlekkasjen. Vi antar at vannet vil komme raskt tilbake i kranene igjen.

Sist endret: 22.01.2021