Utrygg is på Kolbotnvannet

Det er ikke trygg is på Kolbotnvannet og alle frarådes å gå ut på isen.

I forbindelse med legging av ny spillvannsledning ble is knust på Kolbotnvannet i området ved Veslebukta. Det ligger sperrer på begge sider av isråken og det er veldig viktig at ingen krysser disse. 

Vi oppfordrer til generell aktsomhet før man går på isen på alle vann, da det ikke har vært kuldegrader over lengre tid. 

Sist endret: 08.01.2021