Utbrudd av engelsk  virusmutasjon – tiltak i Nordre Follo

Det er oppdaget et utbrudd av den engelske virusmutasjonen i Nordre Follo. Viruset har forgreninger til flere virksomheter i kommunen.

Nye råd og regler fra 25. september

Norge går over til "En normal hverdag med økt beredskap" fra lørdag 25.09, kl. 16.00.

Regjeringens oversikt over nye råd og regler 
Koronavirus (FHI)

Det muterte viruset er mer smittsomt enn det opprinnelige viruset og vi opplever nå en ukontrollert spredning. Dette er svært alvorlig og kommunen har innført enn rekke inngripende smitteverntiltak for å få kontroll på situasjonen.

Her er de viktigste tiltakene 22. - 31. januar 

Anbefalinger  

 • Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. 
 • Kommuneoverlegen i Nordre Follo fraråder at barn besøker hverandre de dagene barnehager og barneskoler er fysisk stegt, dvs. til og med 31. januar. Dette gjelder selv om barna er i samme kohort. Kommuneoverlegen fraråder også at barna er sammen ute disse dagene.    
 • Alle bør unngå reiser som ikke er strengt nødvendige. Reise til arbeid anses som strengt nødvendig.  

Unntak fra anbefalingene for sårbare barn, nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase.

Regler og forbud

 • Barnehager og skoler er stengt fra mandag 25. til og med fredag 29. januar. Skolelever får hjemmeundervisning i denne perioden. Barneskoler og barnehager forbereder seg på rødt nivå etter gjenåpning. Ungdomsskoler fortsetter på rødt nivå.
 • Påbud om hjemmekontor for alle som har mulighet.  
 • Alle arrangementer utenfor hjemmet er forbudt. Dette gjelder både inne og ute. Unntak for begravelser og bisettelser.
 • Alle butikker stenges. Unntak for matbutikker, apotek og bensinstasjoner.
 • Alle serverings- og skjenkesteder holdes stengt. Unntak for hjemkjøring og takeway.
 • Stans i breddeidrett for barn og voksne.
 • Stans i andre fritidsaktiviteter (kor, korps, teater o.l.)
 • Følgende virksomheter og steder skal være stengt:
  • Treningssentre
  • Svømmehaller, spaanlegg, hotellbasseng o.l.
  • Tros- og livsynsshus, med unntak for begravelser og bisettelser
  • Biblioteker
  • Bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller o.l. der det foregår underholdnings- og fritidsaktiviteter
  • Museer
  • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder
  • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.
 • Plikt til å bruke munnbind når det ikke er mulig å holde minst en meter avstand. Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Gjelder ikke barn under 12 år, eller de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.  
 • Besøksforbud på sykehjem. Vi fraråder sterkt besøk i omsorgsboliger.

Tiltak for næringslivet

Se alle tiltakene for næringslivet i Nordre Follo til og med 31. januar.

Mer informasjon

Sist endret: 07.06.2021