To nye dødsfall ved Langhus bo - og servicesenter

To av de eldre beboerne ved Langhus bo- og servicesenter som var smittet med Covid-19, døde mandag 18. januar.

Begge var blant de 12 smittede i kategorien beboere/pårørende i utbruddet ved Langhus bo- og servicesenter i Nordre Follo kommune. Dette er fjerde og femte dødsfallet i utbruddet. En av beboerne var innlagt ved Ahus.

- Min dypeste kondolanse til de nærmeste pårørende, sier ordfører Hanne Opdan. - Dette viser oss igjen hvor hardt denne epidemien rammer de sårbare blant oss, og at det er de eldste av oss som bærer den største sykdoms- og dødsbyrden blant oss, sier ordføreren.

19. januar testet ytterligere to ansatte positivt. Det betyr at totalt er 22 ansatte og 12 personer til sammen er smittet i det lokale utbruddet. Av de 12 smittede i kategorien beboere/pårørende er fem beboere døde.

- Dette er krevende situasjon for alle, men vi tenker først og fremst på de som har mistet sine nære som følge av Covid-19. Vi forsøker så godt vi kan å ta vare på de pårørende og hverandre, sier virksomhetsleder Nina Kolberg Nikolaysen.

Sist endret: 19.01.2021