To dødsfall ved Langhus bo- og servicesenter

To eldre beboere ved Langhus bo - og servicesenter er døde som følge av Covid-19.

Langhus bo og servicesenter har et pågående koronautbrudd, hvor oppdaterte tall for smittede nå er 12 i gruppen beboere og 17 i gruppen ansatte/pårørende. Til sammen 51 personer er satt i karantene. FHI bistår kommunen i håndteringen av utbruddet.

De to dødsfallene inntraff 10. og 11. januar. Alle berørte er informert.

- Dette var veldig trist å høre. Jeg sender mine varmeste tanker til de pårørende som har mistet en nær, og ønsker å uttrykke min kondolanse til alle berørte, sier ordfører Hanne Opdan.

- Mine tanker går også til de ansatte ved Langhus bo – og servicesenter, som står i en krevende situasjon, sier Opdan.

 

Sist endret: 12.01.2021