Temamøte i kommunestyret onsdag 6. januar

Strategi og handlingsplan 2022-2025, langsiktig driftsanalyse og investeringsplan og klimabudsjett er blant sakene i kommunestyrets temamøte denne uken.

I tillegg står anskaffelsesstrategi og strategi for grunnerverv i Ski sentrum på agendaen.

Møtet blir avholdt som fjernmøte, og begynner klokken 18.00. Saksliste og sakspapirer finner du i politisk møtekalender.

Du kan følge møtet hjemmefra via kommunens nett-TV.

Sist endret: 05.01.2021