Regjeringen innfører strenge tiltak for ti østlandskommuner

For å stanse utbruddet av den engelske virusmutasjonen i Nordre Follo, har regjeringen besluttet å innføre svært strenge tiltak i ti kommuner fra lørdag 23. januar kl. 12.00.

Nye råd og regler fra 25. september

Norge går over til "En normal hverdag med økt beredskap" fra lørdag 25.09, kl. 16.00.

Regjeringens oversikt over nye råd og regler 
Koronavirus (FHI)

Tiltakene vil i første omgang gjelde for kommunene Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås. 

Se regjeringen.no

Sist endret: 31.01.2021