Pressekonferanse torsdag 28. januar - status

Antallet påviste tilfeller av mutert virus fra Storbritannia er fortsatt 69.

Nye råd og regler fra 25. september

Norge går over til "En normal hverdag med økt beredskap" fra lørdag 25.09, kl. 16.00.

Regjeringens oversikt over nye råd og regler 
Koronavirus (FHI)

Ordfører Hanne Opdan og kommuneoverlege Kerstin Myhrvold holdt pressekonferanse om koronasituasjonen torsdag ettermiddag.

Det ble bekreftet 15 positive tilfeller med ordinær Covid-19 test i Nordre Follo kommune onsdag 27. januar. Fem av tilfellene var knyttet til to av våre barneskoler, Tårnåsen skole og Østli skole. 

Det har ikke blitt bekreftet flere muterte tilfeller. 

- Vi anser at vi har kommet ajour i sporingen av det muterte viruset bak i tid. Nå har vi fokus på arbeidet framover. Vi er ekstra oppmerksomme, vi holder et ekstra godt øye med alle utbrudd, be folk om å sitte i utvidet karantene og ta ekstra tester i karantenetiden. Fordi vi hele tiden har i bakhodet at det kan være det muterte viruset, sier kommuneoverlege Kerstin Myhrvold.

Tårnåsen skole  

Det har vært en stor økning i antall smittetilfeller tilknyttet Tårnåsen skole de siste dagene, og det er 15 smittede ved skolen nå.

Prøver fra dette utbruddet skal prioriteres ved laboratoriet ved FHI. Vi setter inn utvidede tiltak knyttet til karantene og testing av de berørte, tilsvarende som ved smitte av engelsk variant. Vi mistenker mutert virus ved skolen.  

Antall prøvesvar som ventes fra FHI 

Vi har tidligere sagt at vi venter på rundt 100 prøvesvar fra FHI. Det viser seg ikke å være riktig antall.  

FHI melder at alle prøver tatt i Nordre Follo kommune som er sendt fra Ahus til referanselaboratoriet på FHI nå er sekvensert. Prøvene er fra 15. desember og fram til i dag. Vi har fått svar på flere hundre, så det forventes kun et fåtall flere prøvesvar fra FHI. Av prøvene vi har fått svar på, er 69 bekreftet positive for engelsk variant.  

69 tilfeller av engelsk variant 

Vi knytter de 69 kjente tilfellene av engelsk variant til følgende utbrudd i vår kommune:  

  • Langhus bo- og servicesenter: Kjent kopling til Smestadhjemmet i Oslo og Tussestien barnehage. 
  • Tussestien barnehage: Kjent kopling til Langhus bo- og servicesenter. 
  • Langhus helsestasjon: Ingen kjent kopling til de andre utbruddene. 
  • Kolbotn skole: Ingen kjent kopling til de andre utbruddene. 

    FHI vil i det videre prioritere prøver som smittevernteamet melder et ønske om å sekvensere. Det vil typisk være prøver tatt i forbindelse med utbrudd og ikke enkeltstående smittetilfeller. 

Risikovurdering 

Kommunen ligger på risikonivå 5. Se kommuneoverlegens siste risikorapport. 

- Vi jobber for fullt videre for å slå ned virusmutasjonen i vår kommune. Dette gjøres gjennom intensivt og nitidig smittesporingsarbeid. Det er nå mange familier som sitter i karantene og som må testes to ganger, men dette er helt nødvendig for at vi skal få kontroll på det muterte viruset i vår kommune, sier kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.  

Går mot testrekord 

I uke 3 testet vi 1946 personer. Denne uken har vi til og med onsdag 27.1 testet 1371 personer.  

Det tyder på en rekord av antall tester Nordre Follo kommune har gjennomført i løpet av en uke.  

- Vi oppfordrer alle som har symptomer til å teste seg. I går åpnet en teststasjon på Kolbotn, så vi nå har to teststasjoner i kommunen. Her kan vi teste rundt 150 personer om dagen. Vi håper at økt tilgjengelighet vil få flere til å teste seg. Det er en viktig del av arbeidet med å stanse smittespredning, sier Myhrvold.  

Skoler og barnehager 

Skoler og barnehager i Nordre Follo holder stengt ut denne uken og alle skoleelever får hjemmeundervisning. Skoler og barnehager er imidlertid åpne for sårbare barn og unge og for barn hvor en av foreldrene har jobb som er samfunnskritisk. 

Skoler og barnehager planlegger for åpning på rødt nivå fra og med neste uke, men det er ikke endelig avklart.  

- Det er ikke grunnlag i smittevernloven for å holde skolene stengt når det ikke er strengt nødvendig. Det er viktig å holde tiltaksbyrden for barn og unge så lav som mulig. Fra et faglig synspunkt vil det være riktig å åpne skolene på rødt nivå, sier Myhrvold.

- Vi venter på ny informasjon fra regjeringen om hva som skjer med nasjonal forskrift som gjelder i regionen frem til 31. januar, det vil si de såkalte ring 1-kommunene. Avgjørelse om hva som skjer med skoler og barnehager og kommunens lokale forskrift skal besluttes av formannskapet i Nordre Follo kommune. Dette vil skje senest 31. januar, uttaler ordfører Hanne Opdan.  

Pressekonferanse for barn og unge 

Ordføreren, kommuneoverlegen og områdeleder for skole svarer barna om korona fredag 29. januar kl. 12. 

Barn og ungdommer har andre spørsmål og bekymringer enn voksne. Nå får de muligheten til å stille disse spørsmålene til ordfører og kommuneoverlegen. Flere skoler har i dag fått oppfordring om å sende inn spørsmål.  

Elevrådslederne deltar i den digitale pressekonferansen. De tar journalist-rollen og stiller spørsmålene på vegne av sine skoler. Pressekonferansen er ikke åpen for voksen-journalister. Pressekonferansen blir sendt direkte på kommunens nettside. 

Sist endret: 04.02.2021