Mutert virus i flere kommunale virksomheter

Det er nå bekreftet 40 nye tilfeller av det muterte viruset i prøver fra Nordre Follo. Smittetilfellene kan også knyttes til Langhus helsestasjon og Kolbotn skole .

Nye råd og regler fra 25. september

Norge går over til "En normal hverdag med økt beredskap" fra lørdag 25.09, kl. 16.00.

Regjeringens oversikt over nye råd og regler 
Koronavirus (FHI)

Ordfører Hanne Opdan og kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold fortalte siste nytt om smittesituasjonen på en pressekonferanse tirsdag 26.1. kl. 10. 

Opdan fortalte at de i går fikk beskjed om at Nordre Follo har 40 nye tilfeller av den engelske varianten av koronaviruset. Det er viktig å understreke at disse prøvene er fra personer som allerede har vært testet, sitter eller har sittet i karantene og smittesporing er foretatt. 

Venter fortsatt flere svar

Smittetilfellene ligger noe tilbake i tid. Etter at det ble påvist ordinær Covid-19, ble disse prøvene sendt inn til FHI for en ekstra analyse og denne viste at det er det muterte viruset. 

- Det at disse prøvene viser mutert virus betyr ikke at smittefaren er større i kommunen i dag. Mange av disse personene som vi fikk prøvesvar på i går, er allerede friskmeldt og ferdig med karantenen sin, sier Myhrvold. 

Det er fortsatt uklart hvordan det muterte viruset kom til Nordre Follo.

Opdan forteller at smittesituasjonen i kommunen er svært sårbar og usikker, og den kan endre seg raskt. Kommunen har så langt fått svar på 249 prøver. 65 av dem er det muterte viruset. Det gjenstår fortsatt å få svar på om lag 150 prøver. 

- Siden i går ettermiddag har det pågått et omfattende smittesporingsarbeid knyttet til de 40 prøvesvarene. Jeg er imponert over hvor raskt dette arbeidet har gått, sier Opdan.

Flere kommunale virksomheter

Det viser seg at smittetilfellene med mutasjonen fra Storbritannia kan knyttes til nye kommunale virksomheter:

  • Smitteutbrudd på Langhus helsestasjon med prøver med det muterte viruset tilknyttet der. Flere her testes på nytt.
  • Utbrudd på Kolbotn skole. Her har vi prøver med det muterte viruset. Flere her testes på nytt. 
  • Utbruddene på Kolbotn skole og Langhus helsestasjon kommer altså i tillegg til Langhus bo- og servicesenter og Tussestien barnehage. 
  • Enkelttilfeller inn i andre virksomheter der det ikke har forårsaket utbrudd. Flere av disse testes på nytt. 

- Vi vil be flere av personene som har blitt testet og enten fortsatt sitter i karantene eller nettopp er ferdig med karantene, om å ta en ekstra test. Dette gjør vi fordi vi ønsker å kartlegge om det muterte viruset har spredd seg hit, sier Myhrvold.

Hun understreker at det ikke er knyttet mer alvorlig sykdom til de som har det muterte viruset. Vi har ikke sett mer alvorlig sykdomsforløp i vår kommune.  

- Det er ikke knyttet høyere sykelighet eller dødelighet til den muterte varianten sammenlignet med den ordinære varianten, sier Myhrvold. 

Minner om hjelpetelefoner

- Situasjonen er nå mer krevende. Jeg ber om at vi alle må være tålmodige og holde ut. Vi står sammen i denne krevende tiden, sier Opdan. 

Ordføreren ber alle om å ta godt vare på hverandre. 

- Vi må alle ta ekstra godt vare på de sårbare barna og ungdommene våre. Hjelpetelefoner for både barn og unge er åpne hele døgnet. Der er det mulig å melde fra om bekymring for om et barn trenger akutt hjelp. Barn og unge kan også ringe selv hvis de ikke har det bra hjemme og trenge andre voksne å snakke med. Voksne som strever med vonde tanker, kan også få god hjelp og støtte i en samtale med folkene som betjener hjelpetelefonene.
 
Jeg vil også understreke hvor viktig det er at hver og en av oss følger med og passer på hverandre. Send en melding eller ta en telefon til en du tror sitter mye alene med tankene sine, sier Opdan.

Sist endret: 26.01.2021