Nytt dødsfall ved Langhus bo - og servicesenter

Smitteutbruddet ved Langhus bo- og servicesenter har krevd sitt sjette dødsfall. En eldre person som var smittet med Covid-19 og var beboer ved Langhus bo- og servicesenter, døde 19. januar.

- Min dypeste kondolanse til de nærmeste pårørende, sier ordfører Hanne Opdan.

- Den siste uken har vært en spesielt trist uke, med fire dødsfall grunnet korona bare de siste fire dagene. Jeg tenker også på alle øvrige berørte ved Langhus bo – og servicesenter som står i et krevende utbrudd, sier Opdan.

Totalt 34 personer er smittet i utbruddet. 22 ansatte og 12 personer i kategorien beboere/pårørende. Seks av de smittede beboerne er døde.

– Vi tenker nå først og fremst på de som har mistet en nær som følge av Covid-19 og forsøker så godt vi kan å ta vare på pårørende og hverandre, sier virksomhetsleder Nina Kolberg Nikolaysen.

Du kan følge smitteutviklingen i kommunen her: Nytt om korona

Kommuneoverlegens risikorapport: Smitteutvikling Covid-19

Sist endret: 20.01.2021