Naboinformasjon for Veslebukta

Utbyggingen som vil foregå i Veslebukta på Kolbotn fremover er et privat boligprosjekt.

Utbygger har sendt ut følgende naboinformasjon til berørte naboer:

Naboinformasjon Veslebukta

I naboinformasjonen finner du kontaktinformasjon til byggherre og entreprenør, hvis du lurer på noe om prosjektet.

Sist endret: 20.01.2021