Møte i kommunestyret onsdag 13. januar

Midlertidig delegering av myndighet til formannskapet og rutiner for flagging er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

Kommunestyremøtet arrangeres som fjernmøte og begynner klokken 18.00.

Se komplett saksliste og sakspapirer i politisk møtekalender.

Møtet er åpent for publikum, og du kan følge det hjemmefra via kommunens nettTV.

Sist endret: 12.01.2021