Hva skal veien hete?

Det skal bygges en ny tilfartsvei til et nytt utbyggingsområde på Nordre Finstad. Send inn ditt forslag til nytt navn på veien innen 19. februar!

Nordre Follo kommune inviterer innbyggere, lag og foreninger til å delta i prosessen med å velge navn på en ny vei. Veien er markert med rød linje på kartet.

Prinsippene for valg av veinavn

Veinavn er en del av det lokale miljøet og den lokale historien og er med på å styrke folks følelse av å høre til på et sted.

Når nye navn skal vedtas, må vi tenke på at disse skal bli stående i generasjoner fremover. Veinavn er en del av minnet til menneskene som bor der.

Her er noen prinsipper som er viktige å tenke igjennom når du skal forslå nytt veinavn:

  • Veinavnet skal ikke kunne forveksles med andre veinavn i kommunen.
  • Det bør bygge på den lokale veinavntradisjonen.
  • Det bør passe på stedet.
  • Veinavnene i området bør være varierte.
  • Veinavnet bør ikke virke støtende eller komisk.
  • Det bør være lett å oppfatte, skrive og uttale.
  • Du bør ikke foreslå navn på nålevende personer.

Nytt veinavn vedtas av politikerne

Forslagene som kommer inn, blir vurdert av en navnekomité i administrasjonen. Komiteen velger ut hvilke navneforslag som skal legges ut på høring av skrivemåte.

Før navneforslagene legges ut på høring, må Språkrådet godkjenne skrivemåten av navneforslagene. Utvalg for areal, klima og byggesak (AKB) vedtar det endelige veinavnet. Etter vedtaket vil det nye navnet bli kunngjort.

Du kan lese mer om veinavn på Språkrådets nettsider:

Språkrådet – kommunal navnsetting

Foreslå nytt veinavn innen 19. februar

Du kan sende inn navneforslag eller stemme på foreslåtte forslag i den digitale medvirkningsløsningen YRPRI (Your Priorities):

Foreslå navn på veien

Sist endret: 27.01.2021