Fortsatt feil i kopier av kommunens brev

Nordre Follo kommune har fortsatt problemer med at enkelte brev viser feil dato og at leders elektroniske signatur ikke blir lagt på.

Kommunen jobber med å rette feilen sammen med systemleverandør. Mottaker trenger ikke å foreta seg noe. Feilen har ingen konsekvenser for vedtakets innhold eller gyldighet.

Les mer om denne saken her. 

Sist endret: 29.01.2021