Folkevalgtsamling for kommunestyret lørdag 16. januar

Tema for folkevalgtsamlingen er "bli kjent med våre lokalsamfunn". Samlingen gjennomføres digitalt av smittevernhensyn.

Vi planlegger å gjennomføre to samlinger for folkevalgte med fokus på å bli kjent med lokalsamfunnene i kommunen.

Vi hadde håpet å kunne kjøre et program med fysiske samlinger, men har tilrettelagt for at samlingene kanskje må skje digitalt.

På grunn av dagens smittesituasjon blir første samling gjennomført digitalt.

Folkevalgtsamlingen begynner klokken 09.45, og har følgende program:

FELLES
10:00 Ordfører ønsker velkommen
10:05 Bli kjent med våre lokalsamfunn og opptakt til rullering av kommuneplanens arealdel v/Anne Holten  

GRUPPEDEL  - FORDELT PÅ LOKALSAMFUNN
10:45 Innledning fra administrasjonen og stemmer fra lokalsamfunnet
12:00 Pause
12:30 SWOT-analyse av lokalsamfunnet
14:00 Slutt for dagen

Se møteinnkalling i politisk møtekalender.

Det vil bli gjort opptak av folkevalgtsamlingen. Opptaket blir tilgjengelig for allmennheten på kommunens YouTube-kanal i etterkant av samlingen.

Sist endret: 14.01.2021