Åtte nye tilfeller av UK-viruset

Det har kommet resultater på rundt 120 av prøvene fra Nordre Follo kommune som var sendt inn til analyse hos FHI. Åtte av disse er bekreftet å være UK-varianten av viruset.

Sju av tilfellene har direkte tilknytning til utbruddet ved Langhus bo- og servicesenter og Tussestien barnehage. Det siste tilfellet av det muterte viruset vil kreve mer arbeid å spore.

Kommuneoverlege Kerstin Johnsen Myhrvold forventer svar på flere prøver i løpet av mandag.

- Jeg opplever det som positivt at så mange av prøvene som var til analyse hos FHI ikke er det muterte viruset. Ethvert tilfelle av UK-varianten er selvsagt alvorlig, men vi kunne risikert at det var flere tilfeller av UK blant disse prøvene, sier Myhrvold.

Det var tidligere funnet 17 tilfeller av UK-viruset, slik at det nå samlet er 25 bekreftede tilfeller av UK-varianten i Nordre Follo kommune.

- Vi fikk resultatene sent søndag kveld. Det medfører at vi også har et bekreftet utbrudd i Tussestien barnehage. Det er forgreninger ut i andre virksomheter i kommunen, det jobber vi videre med, sier Myhrvold. 

Ekstra testing på grunn av UK-smitte

Hun sier kommunen konsenstrerer arbeidet om to ting: Finne ut av hvordan dette viruset kom inn på LBS og hindre at smitten sprer seg videre ut i kommunen. 

- Vi har nå fått avklart at den smitten som var på LBS tidligere i romjulen ikke var UK-varianten. Det er viktig informasjon for videre arbeid.

Myhrvold forteller at det er noen andre regler for dem som er smittet av UK-varianten. Man tester de smittede mot slutten av karantetiden og husstandsmedlemmer av den smittede skal være i karantene. 

Myhrvold forteller at på grunn av de bekreftede UK-tilfellene vil noen innbyggere i Nordre Follo vil bli kontaktet for å ta ny prøve, selv om de har fullført karantene sin. Disse vil bli kontaktet direkte av smittesporingsteamet.

Se pressekonferansen mandag kl.12 her. 

Ordfører Hanne Opdan takker Folkehelseinstituttet for at de har stilt opp med fagpersoner, analyse og smittesporing. 

- Vi er klar over at det fortsatt er noen uklarheter rundt tiltakene i Nordre Follo. Det jobbes med avklaringer på alle nivåer og jeg ber om forståelse hos berørte næringer og innbyggere for at alt ikke er avklart, sier Opdan. 

 

Pressekonferansen kan følges på vår nettside. 

Sist endret: 25.01.2021