Uterommene i Kolbotn sentrum

Vil du være med å utvikle uterommene i Kolbotn sentrum? Vi inviterer til webinar torsdag 18. februar kl. 18.00–19.30.
Utvikle uterommene i Kolbotn sentrum

Å skape en god og levende by tar tid og er krevende for de som er berørt av utbyggingen. Nå ser både vi, beboere og de som bruker sentrum tydeligere hva som fungerer og hva vi mangler.

- Vi har et godt besøkt kulturhus, et kjøpesenter midt i sentrum, åpne plasser, parkområder og Kolbotnvannet. Men vi mangler en god sammenheng, helhet og rom, som er tilrettelagt for lek, opphold og samvær, sier ordfører Hanne Opdan. 

Gode byrom

- Vi ønsker et sentrum med gode bokvaliteter, byliv og møteplasser for et økt antall innbyggere og attraksjoner som trekker besøkende til handels- og servicetilbudet på Kolbotn, forteller Opdan. 

De næringsdrivende er avhengig av at innbyggere og andre opplever Kolbotn så attraktivt at de kan konkurrere med netthandel og andre kjøpesentre.

Opdan sier videre at kommunen derfor vil starte et prosjekt for å gjøre uterommene på Kolbotn mer attraktive. - Målet er å skape et sentrum som tiltrekker seg innbyggere i alle aldre.

Nordre Follo kommune har engasjert Multiconsult til å bistå oss i prosessen for å nå dette målet.

Vil du være med å påvirke?

Gjør deg kjent med prosjektet og mulighetene for å bidra
For å bli bedre kjent med prosjektet og mulighetene for å bidra, inviterer Nordre Follo kommune til webinar torsdag 18.februar 2021 kl.18-1930.

På webinaret vil du få en grundigere introduksjon til prosjektet. Vi forteller om bakgrunnen og rammene, og om hvordan du kan være med og påvirke utforming av uterommene i Kolbotn sentrum. 

Webinar

Du er velkommen til å delta på et webinar torsdag 18. februar kl. 18.00–19.30.

Delta på webinar

Presentasjonen fra webinaret vil du finne her dagen etter møtet.

Medvirkningsprosessen

Webinaret er første steg i medvirkningsprosessen. På grunn av covid-19, må vi dessverre gjennomføre denne prosessen digitalt.

I forbindelse med webinaret 18. februar åpner vi også prosjektets egen prosjektportal der du kan gi innspill til prosjektet.
Her finner du prosjektportalen som åpner kl. 18.00 i kveld.

Hva ønsker vi innspill om, og hva vil vi bruke dem til?

Vi ønsker dine innspill i flere faser av prosjektet. Først vil vi gjerne vite hva du mener om uterommene i sentrum i dag og hva du ønsker i fremtiden.

Multiconsult skal sammenfatte innspillene sammen med kommunen for å se hvordan disse kan «oversettes» til fysiske tiltak.

– Jeg ser frem til gode innspill og et godt samarbeid om den videre utviklingen av våre felles uterom på Kolbotn, sier ordføreren.

Dialogmøter med ulike grupper

For å sikre medvirkning fra ulike interessegrupper i sentrum inviterer vi også de vi vet har interesse av det som skjer i sentrum til egne dialogmøter.

Vi har i denne innledende fasen i prosjektet valgt å invitere:

  1. Innbyggere som har vært engasjert i utviklingen av Kolbotn sentrum
  2. Boligsameier i Kolbotn sentrum
  3. Næringsdrivende i Kolbotn sentrum
  4. Organisasjoner
  5. Kommunale institusjoner og virksomheter, inkl. skoler og barnehager

Dialogmøtene vil gå av stabelen i uke 9. I løpet av uke 7 sender vi ut invitasjonene.

Dersom du ikke mottar invitasjon, men likevel har lyst til å delta med mer enn å bare gi innspill via prosjektportalen, er du selvfølgelig velkommen til å melde deg til et dialogmøte.

Kontaktinformasjon

Den 18. februar åpner vi prosjektets prosjektportal der du kan gi dine innspill til prosjektet. Har du innspill som ikke kan vente til da, kan du gjerne sende oss en e-post. 

Har du spørsmål eller innspill til prosjektet, kan du ta kontakt med prosjektleder Anne Holten på e-post: Anne Holten.

Sist endret: 18.02.2021